องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ อบต.นนทรี
 

 

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 333 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

            สำนักงาน อบต.นนทรี/โทรสาร                  037-620320
            กองคลัง/กองสาธารณสุขฯ                       037-620314
            สำนักปลัด/กองการศึกษาฯ                       037-620318
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นนทรี                  037-620319


                    

E- mail: admin@nontree.go.th

Web Site : WWW.NONTREE.GO.TH