องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]14
2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]14
3 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]15
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]45
5 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]40
6 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]38
7 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]50
8 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]37
9 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 27 มี.ค. 2563 ]37
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]40
 
หน้า 1|2|3