องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  รายงานรับจ่ายประจำเดือน/ไตรมาศ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 18 ก.พ. 2564 ]9
2 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]14
3 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]13
4 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]12
5 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]14
6 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]154
7 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]29
8 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]35
9 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]46
10 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5