องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ทะเบียนคุมผู้ยื่นและชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2562 [ 1 ม.ค. 2563 ]105
2 ทะเบียนคุมผู้ยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]156
3 ทะเบียนคุมผู้ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]192
4 ทะเบียนคุมผู้ยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]92