องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ บริเวณโชคชุมพร [ 8 ต.ค. 2563 ]5
2 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ [ 8 ต.ค. 2563 ]2
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 [ 8 ต.ค. 2563 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ ๑๕ [ 8 ก.ย. 2563 ]6
5 สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ [ 8 ก.ย. 2563 ]8
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 [ 8 ก.ย. 2563 ]8
7 รูปแบบรายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ [ 8 ก.ย. 2563 ]9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 ทางสาธารณบ้านผู้ช่วยนันท์ [ 19 มี.ค. 2563 ]37
9 ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 [ 19 มี.ค. 2563 ]37
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 [ 19 มี.ค. 2563 ]32
 
หน้า 1|2