องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 ทางสาธารณบ้านผู้ช่วยนันท์ [ 19 มี.ค. 2563 ]22
2 ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 [ 19 มี.ค. 2563 ]23
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 [ 19 มี.ค. 2563 ]19
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต สายบ้านหนองดุมออกทางโรงแรมธาราริน หมู่ 16 [ 5 มี.ค. 2563 ]20
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 [ 5 มี.ค. 2563 ]21
6 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 5 มี.ค. 2563 ]24
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01) โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ทับหน้าถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ถึงหมู่ที่ 14 บ้านหนองม่วง [ 19 เม.ย. 2562 ]100