องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ทับหน้าถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 14

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ทับหน้าถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ถึงหมู่ที่ 14 บ้านหนองม่วง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2562