องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 จากบ้านนายพินิจ กันตรง ถึงหมู่ 10 ตำบลนนทรี


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2561