องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01) โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ทับหน้าถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ถึงหมู่ที่ 14 บ้านหนองม่วง

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  (บก.01) 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2562