องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการขยะและตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการขยะและตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563