องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 


อบต.นนทรีร่วมใจ ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดหน้าแพนเวย์ เพื่อป้องกันเชื้อ Covid 2019


อบต.นนทรีร่วมใจ ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดหน้าแพนเวย์ เพื่อป้องกันเชื้อ Covid 2019