องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 [ 26 ต.ค. 2561 ]200
2 เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]189
3 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 [ 26 ต.ค. 2561 ]187
4 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2559 [ 26 ต.ค. 2561 ]186
5 เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 [ 26 ต.ค. 2561 ]197
6 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]190
7 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]181
8 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]192
9 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 26 ต.ค. 2561 ]191
10 เรื่อง ตลาด พ.ศ.2554 [ 26 ต.ค. 2561 ]177
 
หน้า 1|2