องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 28 เม.ย. 2564 ]20
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 28 เม.ย. 2564 ]27
3 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาน 2564-2566 [ 28 เม.ย. 2564 ]27
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2563 ]87
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2562 ]63
6 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2561 ]70
7 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการต่อสัญญาจ้าง [ 3 ต.ค. 2561 ]72
8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 [ 4 พ.ย. 2559 ]267