องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]1
2 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]2
3 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]1
4 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]2
5 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]1
6 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]2
7 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]1
8 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]0
9 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]0
10 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]0
 
หน้า 1|2|3