องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]26
2 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]26
3 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]25
4 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]26
5 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]24
6 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]26
7 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]24
8 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]23
9 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]27
10 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]22
 
หน้า 1|2|3