องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]12
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]13
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]19
4 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]21
5 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]43
6 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]51
7 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]34
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]22
9 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]36
10 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]52
11 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]62
12 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]63
13 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]75
14 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]73
15 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]78
16 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]18
17 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]77
18 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]93
19 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]160
20 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]18
 
หน้า 1|2|3