องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]15
2 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]19
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]20
4 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]21
5 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]28
6 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]71
7 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]28
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]36
9 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]32
10 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]31
11 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]28
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]33
13 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]34
14 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]31
15 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]32
16 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]53
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]57
18 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]54
19 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]82
20 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]79
 
หน้า 1|2|3|4