องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]27
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]26
3 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]62
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) การศึกษาปฐมวัย [ 20 ก.ย. 2565 ]29
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุรรณาราม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) การศึกษาปฐมวัย [ 20 ก.ย. 2565 ]29
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) การศึกษาปฐมวัย [ 20 ก.ย. 2565 ]28
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]47
8 แผ่นพับ ฝีดาษวานร [ 16 ส.ค. 2565 ]40
9 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]62
10 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]59
11 แผ่นพับ การป้องกันเด็กจมน้ำในวัยเรียน [ 10 ส.ค. 2565 ]41
12 แผ่นพับ โรคมือ เท้า ปาก [ 6 ก.ค. 2565 ]48
13 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง) [ 5 ก.ค. 2565 ]56
14 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.ค. 2565 ]57
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การควบคุมโรคและป้องกันไข้เลือดออก [ 28 มิ.ย. 2565 ]59
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 28 มิ.ย. 2565 ]60
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 27 มิ.ย. 2565 ]50
18 แผ่นพับ รณรงค์ป้องกันยุงลาย [ 23 มิ.ย. 2565 ]49
19 แผ่นพับ กัญชง/กัญชา ใช้ในการประกอบอาหาร [ 17 มิ.ย. 2565 ]54
20 แผ่นพับ โครงการส่งเสริมความรู้สุขาภิบาลอาหารในกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร [ 15 มิ.ย. 2565 ]82
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10