องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับ รณรงค์ป้องกันยุงลาย [ 23 มิ.ย. 2565 ]0
2 แผ่นพับ กัญชง/กัญชา ใช้ในการประกอบอาหาร [ 17 มิ.ย. 2565 ]4
3 แผ่นพับ โครงการส่งเสริมความรู้สุขาภิบาลอาหารในกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร [ 15 มิ.ย. 2565 ]3
4 แผ่นพับโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ตำบลนนทรี ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 มิ.ย. 2565 ]8
5 แผ่นพับ โรคพิษสุนัขบ้า [ 25 พ.ค. 2565 ]2
6 คำสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ [ 9 พ.ค. 2565 ]14
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]16
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง งดการให้บริการ และปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) [ 17 มี.ค. 2565 ]35
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 7 มี.ค. 2565 ]37
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง งดการให้บริการ และปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) [ 28 ก.พ. 2565 ]45
11 แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 ก.พ. 2565 ]0
12 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และ (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]63
13 ประกาศรับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]97
14 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]86
15 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2564 ]1
16 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 6 ก.ย. 2564 ]112
17 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 6 ก.ย. 2564 ]108
18 สรุปผลการประเมินตัวชื้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]4
19 ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 17 ส.ค. 2564 ]1
20 ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัยที่ 3 [ 11 ส.ค. 2564 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9