องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานรับจ่ายประจำเดือน/ไตรมาศ
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]12
2 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]19
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]19
4 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]26
5 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]29
6 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]50
7 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]47
8 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]25
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]36
10 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]33
11 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]31
12 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]37
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]38
14 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]41
15 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]31
16 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]32
17 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]47
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]44
19 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]51
20 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]79
 
หน้า 1|2|3|4|5