องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ทะเบียนคุมผู้ยื่นและชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2562 [ 1 ม.ค. 2563 ]862
2 ทะเบียนคุมผู้ยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]716
3 ทะเบียนคุมผู้ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]1362
4 ทะเบียนคุมผู้ยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]547