องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 3 ก.ค. 2566 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มอาชีพพร้อมจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ค. 2566 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ [ 29 พ.ย. 2565 ]92
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ [ 29 พ.ย. 2565 ]79
5 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ [ 29 พ.ย. 2565 ]75
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้า ชุมชนตำบลนนทรี [ 10 พ.ย. 2565 ]75
7 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้า ชุมชนตำบลนนทรี [ 10 พ.ย. 2565 ]89
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ตำบลนนทรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย [ 10 พ.ย. 2565 ]80
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ [ 9 พ.ย. 2565 ]73
10 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ [ 9 พ.ย. 2565 ]81
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง พร้อมติดตั้งผ้าม่าน ตามแบบ ของ อบต.นนทรี [ 9 พ.ย. 2565 ]93
12 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]104
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]101
14 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]99
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]104
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ [ 20 ต.ค. 2564 ]201
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 20 ต.ค. 2564 ]164
18 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 [ 20 ต.ค. 2564 ]165
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 [ 20 ต.ค. 2564 ]165
20 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 [ 20 ต.ค. 2564 ]164
 
หน้า 1|2