องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ [ 29 พ.ย. 2565 ]5
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ [ 29 พ.ย. 2565 ]5
3 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ [ 29 พ.ย. 2565 ]5
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้า ชุมชนตำบลนนทรี [ 10 พ.ย. 2565 ]13
5 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้า ชุมชนตำบลนนทรี [ 10 พ.ย. 2565 ]13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ตำบลนนทรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย [ 10 พ.ย. 2565 ]13
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ [ 9 พ.ย. 2565 ]13
8 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ [ 9 พ.ย. 2565 ]12
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง พร้อมติดตั้งผ้าม่าน ตามแบบ ของ อบต.นนทรี [ 9 พ.ย. 2565 ]12
10 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]70
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]76
12 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]69
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]75
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ [ 20 ต.ค. 2564 ]151
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 20 ต.ค. 2564 ]136
16 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 [ 20 ต.ค. 2564 ]134
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 [ 20 ต.ค. 2564 ]131
18 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 [ 20 ต.ค. 2564 ]133
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ [ 20 ต.ค. 2564 ]142
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองคุ้ม [ 28 ก.ย. 2564 ]136
 
หน้า 1|2