องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]3
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]8
3 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ [ 20 ต.ค. 2564 ]59
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 20 ต.ค. 2564 ]57
7 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 [ 20 ต.ค. 2564 ]60
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 [ 20 ต.ค. 2564 ]57
9 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 [ 20 ต.ค. 2564 ]57
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ [ 20 ต.ค. 2564 ]56
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองคุ้ม [ 28 ก.ย. 2564 ]63
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 28 ก.ย. 2564 ]63
13 ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ [ 28 ก.ย. 2564 ]62
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ บริเวณโชคชุมพร [ 8 ต.ค. 2563 ]148
15 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ [ 8 ต.ค. 2563 ]126
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 [ 8 ต.ค. 2563 ]126
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ ๑๕ [ 8 ก.ย. 2563 ]131
18 สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ [ 8 ก.ย. 2563 ]147
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 [ 8 ก.ย. 2563 ]142
20 รูปแบบรายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ [ 8 ก.ย. 2563 ]139
 
หน้า 1|2