องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ บริษัท สหเซเรน จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบข้าวสาร 15 กิโลกรัม จำนวน 5 กระสอบ น้ำดื่ม 50 แพ๊ค ให้กับศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (COVID-19 Care Center : CCC) ขององค์การ


องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ บริษัท สหเซเรน จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบข้าวสาร 15 กิโลกรัม จำนวน 5 กระสอบ น้ำดื่ม 50 แพ๊ค ให้กับศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (COVID-19 Care Center : CCC) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี มา ณ โอกาสนี้
2022-05-19
2022-05-17
2022-05-10
2022-05-06
2022-05-03
2022-05-03
2022-04-30
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-25