องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


อบรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ตำบลนนทรี ประจำปี ๒๕๖๕


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ตำบลนนทรี ประจำปี ๒๕๖๕  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการคัดแยกขยะ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะมูลฝอย แนวทางส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง และการจัดการขยะติดเชื้อและขยะอันตรายและขยะเปียกลดโลกร้อน   

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-07
2022-08-06
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-31