องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ขีดสีตีเส้นจราจรและทำความสะอาดหน้าโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านหนองอนามัย


วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน นำโดย นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอนามัย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่อบต.นนทรี ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอนามัยและประชาชนจิตอาสาฯ  ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขีดสีตีเส้นจราจร หน้าโรงเรียนบ้านหนองอนามัย และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนถึงสี่แยกบ้านหนองอนามัย หมู่ที่ 1

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-07
2022-08-06
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-31