องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมความรู้สุขาภิบาลอาหารในกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้สุขาภิบาลอาหารในกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-07
2022-08-06
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-31