องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


            วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายสมชาย ภาวงษ์บน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-07
2022-08-06
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-31