องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกันยายน


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกันยายน

        วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” นำโดย นายเถี้ยว พันชำนาญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  เจ้าหน้าที่  ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาตำบลนนทรี ร่วมดำเนินการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ในชุมชนให้เป็นระเบียบและร่วมกิจกรรมดูแลความสะอาดและปิดหลุมบ่อในทางหรือพื้นที่สัญจรไปมาของหมู่ที่ 9  บ้านหนองบัว

2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26