องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2565 (World RaBies 2022)


            วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมตามโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2565 (World RaBies 2022) นำโดย นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ตำบลนนทรี เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสัตว์ ในสุนัข/แมว ในพื้นที่และใกล้เคียง

 

2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26