องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)


         วันที่ 28 กันยายน  2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) พร้อมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย โดยมีนายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26