องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565


             วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี นายสมชาย ภาวงษ์บน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม
2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26