องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ครั้งที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม


               วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอกบินทร์บุรี ,นายเถี้ยว พันชำนาญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  เจ้าหน้าที่  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลนนทรี ร่วมดำเนินการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าบริเวณวัดศรีสุวรรณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และร่วมกิจกรรมดูแลความสะอาดและปิดหลุมบ่อในทางหรือพื้นที่สัญจรไปมาของหมู่ที่ 12 บ้านหนองข่า

2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26