องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี


        วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  เป็นประธานในการประชุม

2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26