องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


โครงการออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสเพื่อสุขภาพในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565


       1 ธันวาคม 2565  นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ,นายวรวัฒ พลากุลมณฑล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสเพื่อสุขภาพในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

2023-02-23
2023-02-15
2023-02-13
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-10
2023-01-10
2022-12-27