องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565


         วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัยสามัญ  ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายสมชาย ภาวงษ์บน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

2023-02-23
2023-02-15
2023-02-13
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-10
2023-01-10
2022-12-27