องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566


การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสะอาด หมู่ 6 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ร่วมกับ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ และสภาเด็กและเยาวชนตำบลนนทรี

2023-11-27
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-13
2023-11-13
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-06
2023-11-01