องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566


     วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายสมชาย ภาวงษ์บน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

2023-09-06
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-08
2023-07-31
2023-07-20
2023-06-30
2023-06-21
2023-06-21