องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566              


       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี นำโดย นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดฯ ผอ.กองสาธารณสุข พร้อมคณะฯ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566  ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2566 ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี ณ  สระว่ายน้ำพานามา  ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี        

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะสำคัญในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ  

2. เพื่อให้ให้เด็กวัยเรียนมีทักษะในการว่ายน้ำ  

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม                

 โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี มาเป็นวิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งที่ได้นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมอบรม

2023-09-06
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-08
2023-07-31
2023-07-20
2023-06-30
2023-06-21
2023-06-21