องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีการศึกษา 2567


🔊 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีการศึกษา 2567

📌📌 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2567

สมัครได้ที่ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองการศึกษาฯ 037-620-320 ต่อ 108

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 092-7135151

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 093-1573615

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม 089-9493940

2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26