องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนประกวดขบวนธิดาแม่โพสพ


🌾 ขอเชิญชวนประกวดขบวนธิดาแม่โพสพ🌾

✨งานประเพณีสู่ขวัญข้าว ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

🔸วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี

📍 รับใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา อบต.นนทรี

📝 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ.67

#กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26