องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ติดต่อ อบต.นนทรี

 

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 333 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

            สำนักงาน อบต.นนทรี/โทรสาร                  037-620320
            งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               037-620314
            สำนักปลัด/กองการศึกษาฯ                       037-620318
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นนทรี                  037-620319


                    

E- mail: nontreeprachinburi@gmail.com , saraban.nontree@gmail.com ,nontree3335@gmail.com

Web Site : WWW.NONTREE.GO.TH