องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเถี้ยว พันชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
โทร.081-8654439


นายฐิติศักดิ์ ทีประติ้ว
นายสมาน พัฒใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
โทร.087-9922295 โทร.089-0308521

นายเกษม ทองบ่อ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
โทร.092-4496938