องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบ e-PlaNACC [ 23 มิ.ย. 2565 ]80
2 รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ในระบบ e-PlaNACC [ 23 มิ.ย. 2565 ]61
3 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 - 30 มี.ค 65) [ 1 เม.ย. 2565 ]95
4 รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]72
5 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 - 31 เม.ย 64) [ 28 มี.ค. 2565 ]115
6 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย 64 - 30 ก.ย 64) [ 18 ต.ค. 2564 ]89
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]216
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]200
9 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย 63 - 30 ก.ย 63) [ 20 พ.ย. 2563 ]84
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]174
11 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 - 31 เม.ย 63) [ 13 ก.ค. 2563 ]85
12 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]251
13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]222