องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค 67) [ 10 เม.ย. 2567 ]10
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 มี.ค. 2567 ]11
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]15
4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65 - 30 มี.ค 66) [ 3 เม.ย. 2566 ]52
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 65 - กันยายน 65) [ 12 ธ.ค. 2565 ]40
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]46
7 รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบ e-PlaNACC [ 23 มิ.ย. 2565 ]164
8 รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ในระบบ e-PlaNACC [ 23 มิ.ย. 2565 ]122
9 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 - 30 มี.ค 65) [ 1 เม.ย. 2565 ]198
10 รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]133
11 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 - 31 เม.ย 64) [ 28 มี.ค. 2565 ]203
12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย 64 - 30 ก.ย 64) [ 18 ต.ค. 2564 ]149
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]273
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]259
15 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย 63 - 30 ก.ย 63) [ 20 พ.ย. 2563 ]143
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]233
17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 - 31 เม.ย 63) [ 13 ก.ค. 2563 ]141
18 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]313
19 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]279