องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65 - 30 มี.ค 66) [ 3 เม.ย. 2566 ]23
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 65 - กันยายน 65) [ 12 ธ.ค. 2565 ]16
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]17
4 รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบ e-PlaNACC [ 23 มิ.ย. 2565 ]134
5 รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ในระบบ e-PlaNACC [ 23 มิ.ย. 2565 ]92
6 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 - 30 มี.ค 65) [ 1 เม.ย. 2565 ]158
7 รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]103
8 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 - 31 เม.ย 64) [ 28 มี.ค. 2565 ]172
9 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย 64 - 30 ก.ย 64) [ 18 ต.ค. 2564 ]120
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]248
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]231
12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย 63 - 30 ก.ย 63) [ 20 พ.ย. 2563 ]115
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]207
14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 - 31 เม.ย 63) [ 13 ก.ค. 2563 ]113
15 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]283
16 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]251