องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]182
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]218
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]176
4 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]183
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]190
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-4-ประจำปี-2562-วันที่-31-ตุลาคม-2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]292
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-3-ประจำปี-2562-วันที่-5-สิงหาคม-2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]317
8 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่-1-ประจำปี-2562-วันที่-14-มิถุนายน-2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]332
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-1-ประจำปี-2562-วันที่-11-กุมภาพันธ์-2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]325
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-2-ประจำปี-2562-วันที่-14-พฤษภาคม-2562 [ 12 พ.ค. 2562 ]320
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี วันที่ 8 ตุลาคม 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]367
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-4-ประจำปี-2560-วันที่-12-ตุลาคม-2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]396
13 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่-1-ประจำปี-2560-วันที่-15-กันยายน-2560 [ 15 ก.ย. 2560 ]420
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2560-วันที่-28-สิงหาคม-2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]403
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2560-วันที่-11-สิงหาคม-2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]419
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-2560-วันที่-5-เมษายน-2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]415
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-1-ประจำปี-2560-วันที่-14-กุมภาพันธ์-2560 [ 14 ก.พ. 2560 ]434