องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 [ 17 มิ.ย. 2564 ]144
2 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 [ 26 ต.ค. 2561 ]404
3 เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]388
4 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 [ 26 ต.ค. 2561 ]388
5 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2559 [ 26 ต.ค. 2561 ]386
6 เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 [ 26 ต.ค. 2561 ]394
7 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]397
8 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]391
9 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]388
10 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 26 ต.ค. 2561 ]389
11 เรื่อง ตลาด พ.ศ.2554 [ 26 ต.ค. 2561 ]382
12 เรื่อง ตลาด พ.ศ.2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]351
13 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]389