องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 29 ส.ค. 2561 ]247
2 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 29 ส.ค. 2561 ]236
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 29 ส.ค. 2561 ]238
4 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2561 ]238
5 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 29 ส.ค. 2561 ]235
6 คู่มือ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 29 ส.ค. 2561 ]225