องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]13
2 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 10 ม.ค. 2567 ]17
3 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2567 ]27
4 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ธ.ค. 2566 ]19
5 คู่มือ บทบาทหน้าที่กองสาธารณสุข [ 13 มี.ค. 2566 ]47
6 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]45
7 คู่มือ การดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต [ 26 ธ.ค. 2565 ]42
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 29 ส.ค. 2561 ]324
9 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 29 ส.ค. 2561 ]300
10 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 29 ส.ค. 2561 ]302
11 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2561 ]298
12 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 29 ส.ค. 2561 ]297
13 คู่มือ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 29 ส.ค. 2561 ]284