องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ บทบาทหน้าที่กองสาธารณสุข [ 13 มี.ค. 2566 ]16
2 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]16
3 คู่มือ การดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต [ 26 ธ.ค. 2565 ]17
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 29 ส.ค. 2561 ]291
5 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 29 ส.ค. 2561 ]267
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 29 ส.ค. 2561 ]269
7 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2561 ]266
8 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 29 ส.ค. 2561 ]265
9 คู่มือ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 29 ส.ค. 2561 ]254