องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]18
2 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]19
3 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 2 พ.ย. 2565 ]17
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]155
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ.2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]110
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 25 ต.ค. 2564 ]92
7 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]205
8 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]255
9 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]297
10 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]266
11 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]312