องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]17
2 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569 [ 12 มี.ค. 2567 ]21
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]47
4 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]48
5 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 2 พ.ย. 2565 ]48
6 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]189
7 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ.2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]138
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 25 ต.ค. 2564 ]131
9 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]236
10 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]285
11 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]333
12 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]298
13 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]343