องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 ม.ค. 2567 ]19
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2567 ]17
3 มาตราการและแนวปฎิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]40
4 มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]149
5 มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 พ.ย. 2563 ]232
6 มาตรการและแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และกรณีร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]180
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวปฎิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน และกรณีทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]253
8 มาตรการและแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน และกรณีการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 11 ก.พ. 2562 ]270