องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปี 2562

    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.นนทรี