องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข้อบัญญัติตำบลฯ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2555

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2555

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.นนทรี