องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพ


ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 2563 นี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางจะโอนวันที่ 11 สิงหาคม 2563

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นนทรี