องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลนนทรี

    รายละเอียดข่าว

รายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลนนทรี

    เอกสารประกอบ

รายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลนนทรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นนทรี