องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ [ 21 เม.ย. 2564 ]230
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ [ 21 ม.ค. 2564 ]240
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ [ 28 ต.ค. 2563 ]249
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]292
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ [ 29 ก.ค. 2563 ]298
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๑๕x๑๑ นิ้ว [ 8 ก.ค. 2563 ]277
7 ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริีนเตอร์และเม้าส์) [ 8 ก.ค. 2563 ]288
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ตกแต่งรถแห่เทียนตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา [ 29 มิ.ย. 2563 ]295
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา [ 29 มิ.ย. 2563 ]289
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที [ 26 มิ.ย. 2563 ]287
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]275
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 10 มิ.ย. 2563 ]323
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 4 มิ.ย. 2563 ]277
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถส่วนกลาง เลขทะเบียน กค ๒๖๖๗ ปราจีนบุรี [ 2 มิ.ย. 2563 ]289
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า [ 1 มิ.ย. 2563 ]253
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]239
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2563 ]239
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกน้ำ [ 1 มิ.ย. 2563 ]243
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถส่วนกลางและเครื่องตัดหญ็า [ 1 มิ.ย. 2563 ]243
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการฯ [ 1 มิ.ย. 2563 ]255
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7