องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ [ 20 มี.ค. 2566 ]21
2 คู่มือ การจัดเก็บภาษีป้าย [ 15 ก.พ. 2566 ]18
3 คู่มือ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ก.พ. 2566 ]19
4 คุ่มือ ขั้นตอนขอใบอนุญาต-กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ก.พ. 2566 ]18
5 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2599 [ 14 ก.พ. 2566 ]17
6 คู่มือ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 10 ก.พ. 2566 ]16
7 คู่มือ ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.พ. 2566 ]18
8 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 ม.ค. 2562 ]177
9 มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 พ.ย. 2560 ]240
10 คู่มือบริการประชาชน [ 28 ต.ค. 2559 ]253
11 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 542 ]203