องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 24 ม.ค. 2567 ]22
2 คู่มือ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 23 ม.ค. 2567 ]22
3 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 22 ม.ค. 2567 ]23
4 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ [ 20 มี.ค. 2566 ]49
5 คู่มือ การจัดเก็บภาษีป้าย [ 15 ก.พ. 2566 ]47
6 คู่มือ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ก.พ. 2566 ]48
7 คุ่มือ ขั้นตอนขอใบอนุญาต-กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ก.พ. 2566 ]47
8 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2599 [ 14 ก.พ. 2566 ]46
9 คู่มือ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 10 ก.พ. 2566 ]44
10 คู่มือ ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.พ. 2566 ]50
11 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 ม.ค. 2562 ]208
12 มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 พ.ย. 2560 ]272
13 คู่มือบริการประชาชน [ 28 ต.ค. 2559 ]287
14 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 542 ]232